OVK

Besiktning är genomförd i oktober 2018 utan anmärkning, se under Dokument OVK 2018 information