2016-12-26

För Boende

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga på Vittangigatan 16 där man kan boka tid med sin bricka. För att kunna boka tvätttid på webben behöver du ett konto där, skicka e-post till styrelsen at brfritlaget3.se med namn och lägenhetsnummer (3 siffror) så skickar vi denna info till dig.

Du kan boka via digitala tavlan som finns i entrén i 16 eller boka genom denna sida

Porttelefon

Man kan koppla porttelefonen till sin telefon, skicka e-post till styrelsen at brfritlaget3.se med namn, lägenhetsnummer (3 siffror) och telefonnumret som du vill ha porttelefonen kopplad till. Mer information finns under Dokument.

Frågor angående hyres/avgifts-avi

Föreningen anlitar Storholmen förvaltning som sköter hyres- och avgiftsfakturering, om du har frågor kontakta Storholmen
på tel. 0771-786 746 eller storholmendirekt@storholmen.se.
Du kan även anmäla ditt ärende direkt på deras hemsida storholmendirekt.se

Bredband, TV och IP-telefoni

I föreningen så kan man antingen beställa ComHem, eller fiber från olika leverantörer via Zitius. För att se vilka alternativ man har för fiber kan man gå till Zitius beställningsportal zmarket.se. Observera att inte alla lägenheter har en fiberkonverterare och det är bostadsrättsinnehavaren som får stå för en eventuell installation av sådan.

Bostadsrättstillägg

Ett gemensamt bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring, så detta behövs inte i den egna hemförsäkringen.

Inglasning av balkong

Föreningen har ett gemensamt bygglov för inglasning av balkong, detta innebär att du som bostadsrättsägare ska ansöka om bygglov direkt till styrelsen.

Regler för ändring i lägenhet

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp.

Vid renovering av kök så är det viktigt att installera droppskydd.

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Bygg-keramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum.

Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter. Mer information finns under Dokument > Renovering/ändring av lägenhet