2016-10-02

För Mäklare

Vad ingår i avgiften?

Värme och vatten.

Avgiftshöjningar?

Det finns inga planerade avgiftshöjningar för tillfället.

Vad heter föreningen?

Ritlaget 3

Fastighetsbeteckning?

Vittangigatan 16 och 10: Ritningen 3
Vittangigatan 20: Upplagsbordet 3

Byggår?

1953

När bildades föreningen?

Maj 2010

Mäklarbild av bostad?

Den kan ni beställa från Storholmen förvaltning, kontaktuppgifter finns på storholmendirekt.se

Överlåtelseavgifter?

Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5% av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Pantsättningsavgifter?

Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1% av det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Hiss?

Hiss finns till varje helplan, vissa lägenheter ligger på halvplan.

Parkering?

Föreningen äger inga parkeringar som bostadsägarna kan hyra, det finns däremot allmän 7-dygnsparkering utanför husen.

Tvättstuga?

Det finns en tvättstuga på Vittangigatan 16.

Förrådsutrymme?

Förråden finns i källarplan. Inventering pågår för att se om samtliga bostäder har ett förråd.
Vid varje fastighet finns ett separat barnvagnsrum. Cykelrum återfinns i källarplan.

Hur stor är föreningen?

Totalt består föreningen av 117 lägenheter och 2 affärslokaler. Av dessa 117 lägenheter är 96 bostadsrätter och 21 hyresrätter.

Renoveringsplaner?

Fönsterbyte kommer genomföras hösten 2019.

Bredband & TV

I föreningen så kan boende antingen beställa tv/bredband/ip-telefoni från ComHem eller via fiber från olika leverantörer hos Zitius. För att se vilka alternativ man har för tv/bredband via fiber kan man gå till Zitius beställningsportal zmarket.se. Observera att inte alla lägenheter har en fiberkonverterare och det är bostadsrättsinnehavaren som får stå för en eventuell installation av sådan.

Uppvärmning?

Bergvärme

Balkonginglasning?

Föreningen har ett gemensamt bygglov. Ansökan om tillstånd skickas in till styrelsen för godkännande innan beställning från valfri leverantör görs.

Bostadsrättstillägg?

Ett gemensamt bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring,