Föreningsstämma 2018 den 18 april

Kallelse och dagordning är utdelad till samtliga medlemmar samt anslagen i entréerna.