Ny leverantör av nyckelbrickor

Styrelsen har valt att gå över till att anlita Bromma Lås för hantering av våra nyckelbrickor. Ansökan om en extra nyckelbricka ska som vanligt ske till styrelsen, se instruktioner, men brickorna ska nu istället hämtas ut hos Bromma Lås, Abrahamsbergsvägen 2 i Abrahamsberg