Teknisk förvaltning

1 augusti har Storholmen förvaltning tagit över från Driftia. Information finns i entreér och har även delats ut till samtliga.